Säljstöd

ImageEffektiv organisering av kundrelationer Genom Ebsons säljstöd sköter du exelfiler, textfiler, e-post, fax, etiketter och utskick direkt i ett fönster. All kommunikation lagrar ni själva under era personliga kundkort. Vi har utökat säljstödet med ett informationstorg, tanken med informationstorget är att samla överskådlig information om sina konkurrenter/kompanjoner på ett och samma ställe! Och fungerar på samma enkla sätt som våra kundkort!

"Håll dina kunder nära, men dina konkurrenter närmare".

Säljstödet ger ert företag möjlighet att effektivisera och förenklar dialogen med kunden, besvarar snabbt vanliga frågor såsom:
1.    Vem talade kunden med sist och vad diskuterade vi?
2.    Hur långt har vi kommit i förhandlingen?
3.    Vilka skall få tackkort?
4.    Hur står våra konkurrenter i dagsläget?


Fördelar att använda Ebson Säljstöd

Prisvärt: Säljstödet utvecklas ständigt med funktioner och nya kommunikationslösningar som är likvärdiga med dyraste systemen på marknaden.


Användarvänlighet: Våra kunder tycker att det är enkelt och roligt att arbeta i vårt säljstöd, främst för att systemet är lättnavigerat och funktionellt! Säljstödets inloggning kan enkelt anpassas efter företagets önskemål och accessnivå! Programmet levereras med en utförlig och lättläst manual!


Flexibel informationshantering: Det är enkelt att själv bestämma vilka informationsfält och kategorier som skall finnas på företag, person och projekt.


Kommunikation mellan medarbetare: Informationen i säljstödet ligger på vår server och kan nås från alla platser med fungerande Internet uppkoppling.

 


Kontakta Fredrik för mer information »


  
Nästa >